lauantai 5. maaliskuuta 2011

Johtokunnan kokous 23.2

Johtokunta kokousti jälleen tänään. Itse kokous oli lyhyt, eikä sisältänyt monia uutiskynnyksen ylittäviä kohtia. Tärkeimmäksi asiaksi nousi ulkopuolisten jäsenien nimittäminen. Johtokunta päätti esittää, että ulkopuoliksi jäseniksi nimitetään Anneli Leppänen (Työterveyslaitos, professori) ja Risto Alapuro (sosiologian emeritusprofessori Helsingin yliopistosta). Rehtori on linjannut, että kolmannen ulkopuolisen jäsenen kohdalla ei ole varsinaista  kiirettä. Johtokunnassa käytyjen keskustelujen pohjalta kolmanneksi jäseneksi etsitään ei-professoria, mahdollisesti kansalaisjärjestötaustaista ja yliopiston ulkopuolella vaikuttavaa  henkilöä. Thomas Wallgren, joka on pyörinyt mahdollisena nimenä ainakin opiskelijoiden keskuudessa ei ihan täytä näitä vaatimuksia, mutta on varmasti käypä vaihtoehto muiden meriittien kautta. Meille  hallopedeille ei ole kantautunut opiskelijoilta uusia ehdotuksia eli edelleenkin niitä saa (ja pitää)tuoda meille ilmi.


Kokouksen jälkeen paneuduimme yksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaan, josta vaihdoimme ajatuksia. Laajempaan levitykseen suunnitelma tulee 7.3 jälkeen.

Muistutuksena muutoksen aikataulua:

8.4.2011 Tieteenalayksiköiden johtokunnat tekevät rehtorille ehdotukset koulutusten perustamisesta eli uusista tutkinto-ohjelmista. Opetussuunnitelman runko valmis otsikkotasolla (tutkinto ja opintokokonaisuudet).

18.4.2011 Opetusneuvosto käsittelee tutkinto-ohjelmaehdotuksia ja valmistelee ehdotukset rehtorille

20.4.2011 Rehtori päättää koulutusten perustamisesta eli uusista tutkinto-ohjelmista

5.5.2011 Uusia tutkinto-ohjelmia markkinoidaan yliopiston Avoimet ovet-tapahtumassa

13.5.2011 Yliopistojen maisteriohjelmista annettuun opetusministeriön asetukseen esitettävät maisteriohjelmat tehtäväviimeistään KOTA-järjestelmään.

30.9.2011 Hakukohteet ja niiden hakuajat ilmoitettava viimeistään opetushallitukseen

joulu 2011-helmi 2012 Kv-maisteriohjelmahaku syksylle 2012
helmi-maalis 2012 Erillishaku syksylle 2012
maalis-huhti 2012 Yhteishaku syksylle 2012

30.4.2012 Opetussuunnitelma valmis

15.5.2012 Opetusohjelma valmis

1.8.2012 Uudet opiskelijat aloittavat uusissa tutkinto-ohjelmissa

Johtokunnan kokous 2.2

Tänään keskiviikkona taas iloisesti kokoustimme yksikön johtokunnan kanssa.

Kokouksen esityslista mukaili hyvin sitä linjaa minkä Olli jo edellisestä kokouksesta kuvaili, eli hyvin paljon nuijaa paukutettiin tiedekuntaneuvostomaisesti. Asialistalla käsiteltiin:

- Dosentuurin hakemista koskevia yksikön ohjeita suhteessa kanslerin antamiin ohjeisiin. Kohdassa kirjaimellisesti viilattiin pilkkua, mutta puhuttiin asiaakin, mm. dosenttitoimikunnan rakenteesta. Dosentuurin hakuohjeet päivitetään yksikön sivuille, aikanaan.

- Opetustaidon arviointia ja opetusnäytettä koskevaa ohjeistoa. Kuten dosentuuriohjeet, päivitettäneen ohjeet aikanaan myös yksikön sivuille.

- Hyväksyttiin väitöskirjojen ja lisuritöiden arvosanoja sekä väittelylupia.

- Tiedotettiin opetusneuvostoon valituista henkilöistä, sekä koulutusuudistus-projektiryhmän asettamisesta. Jälkimmäinen herätti pientä kummastusta, kyseessä saattaa olla taas yksi rinnakkainen, päällekkäinen tai limittäis-lomittainen työryhmä, joka antaa panoksensa tutkintouudistuksen eteenpäin viemisessä.

Yllättäen kokouksen loppupuolella jo Muut asiat -kohdassa, johtaja Kunelius nosti esiin kysymyksen johtokunnan ulkopuolisista jäsenistä. Ilmeisesti on syntynyt painetta hankkia johtokuntaamme puuttuvat ulkopuoliset jäsenet pikimmiten, joten kähmintä ulkopuolisia jäseniä kohtaan on jo alkanut ja nimiä sekä suostumuksia on lähdetty jo hakemaan, ainakin Kuneliuksen toimesta. Kunelius esitti muutamia nimiä, jotka ovat jo hyvin pitkälti tunnusteltuja ja jopa mahdollisia. Tällaisia ovat Anneli Leppänen (professori, työelämätutkija Työterveyslaitos, alana psykologia) sekä Risto Alapuro (emeritusprofessori, sosiologian tohtori Helsingin yliopisto). Reaktiot kyseisiin ehdokkaisiin olivat suht innostuneet johtokunnassa.

Mietittiin, että kenestä vielä voisi tulla kolmas johtokunnan ulkopuolinen jäsen. Heiteltiin nimiä kuten Riitta Särkelä (Sosiaaliturvan keskusliiton toiminnanjohtaja), Thomas Wallgren (filosofian tohtori, kansalaisaktivisti), Sirpa Kolehmainen (Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämisyksiköstä), Urpo Salkoaho (ELY-keskus?) ja jopa Pentti Arajärveä (kyllä, siis Tarjan Pentti). Hallopedeina kommentoimme tähän, että melkoisella kiireellä ulkopuolisten jäsenten asia on edennyt, ja meiltä pyydettiinkin täten ehdotuksia asiaan. Nyt tärkeää olisi saada laajemmin mielipiteitä muiltakin opiskelijoilta. Olemme hallopediporukalla kovasti kiinnostuneet saamaan teiltä opiskelijoilta ehdotuksia, vinkkejä ja ajatuksia siitä, että ketä nämä ulkopuoliset jäsenet voisivat olla. Nyt tarvitaan sidosryhmistä puhumisen sijaan jo konkreettisia nimiehdotuksia. Sidosryhmistä puhuttaessa tuli kuitenkin esiin kolmannen jäsenen kohdalla esimerkiksi ay-liikkeet, kansalaisjärjestöt tai muuten vaan tunnetut yhteiskunnalliset vaikuttajat, myös vaikka ns. julkkikset (kunhan pätevyyttä tehtävään löytyy). Katsetta voisi nyt suunnata siis hieman pois institutionaalisista jäykkisehdokkaista (anteeksi kielenkäyttöni) ja miettiä, että minkälaisen laaja-alaisen yhteiskunnallisen, todellisen vaikuttajan haluaisimme yksikkömme johtokuntaan.

Kehoitamme siis vaivaamaan päätänne miettimällä, että kuka voisi olla hyvä ehdokas ulkopuoliseksi jäseneksi. Seuraava johtokunnan kokous on 23.2., ja aivan varmasti asiaa silloin käsitellään. Tarkoituksena on pitää ennen kokousta samanlainen keskustelutilaisuus kuin mitä järjestettiin viimeksikin, ja alustavaksi ajankohdaksi päätettiin ma 21.2. klo 16.00. Laittakaa aika ylös kalentereihin ja seuratkaa siis tiedotustamme tulevista jutuista!

perjantai 4. maaliskuuta 2011

Kokousmuistio hallopeditapaamisesta 24.1

Kokouksessa oli paikalla vierailevana tähtenä Johtamiskorkeakoulu-aktiivi Johannes Lehtinen, joka kertoi meille heidän yksikössään opiskelijoiden lanseeraamasta JohtamisKorkeakoulun Ylioppilaat järjestöstä (JKY). Otimme tästä muutaman vinkin keskustelun alustaksi ja lähdimme tältä pohjalta kasaamaan muutaman muunkin puheenvuoron siivittämänä meidän YKY:mme sopivaa opiskelijoiden etujärjestöpohjaa.

Lähtökohtaisesti tästä toistaiseksi nimeämättömästä elimestä (ehdotuksia nimeksi tosin oli jo, kuten KYY, YKYO, jne. Sisällöt muistelkoot/arvatkoon kukin itse) olisi tarkoitus tehdä kevyt, opiskelijan asioita ja yleistä tiedotusta hoitava yhteenliittymä, jonka toiminta vakiintuisi tästä eteenpäin vallitsevaksi kulttuuriksi tähän yksikköön. Lähtökohtainen ajatus oli, että hallopedit (kaikki kuusi) muodostavat kaikkien yksikön ainejärjestöjen puheenjohtajien ja kopo-vastaavien kanssa elimen kovan ytimen, joka kokoontuu säännöllisesti ennen kutakin (ehkä harkituin poikkeuksin) yksikön johtokunnan kokoontumista. Näin sekä käsiteltäviin asioihin tulee muodostetuksi vahvasti opiskelijakuntaa edustava mielipide sekä tiedotus hoituu samalla kaikkia yksikön soppia myöten. Tässä kokouksessa määrätylle elimelle otetaan nimiehdotuksia vastaan.

Elimen myötä kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat sekä kopo-vastaavat liitetään automaattisesti YK-listalle (yk-lista@uta.fi). Päätettiin myös, että YK-listasta tehdään muille yksikön ihmisille avoin, mutta vapaaehtoinen.

Takarajaksi nimelle asetettiin seuraava elimen kokous, eli maanantai 21.1., jolloin myös opiskelijat tuovat omat ehdotuksensa ulkopuolisista jäsenistä tiettäväksi. Näitähän tarvittiin siis kolme, plus heille varajäsenet.

Tamyn edustajat Kaleva ja Heikkilä olivat paikalla kertomassa alkavasta Opiskelijafoorumista, jonka on tarkoitus olla puhtaasti opiskelijoiden tarpeisiin räätälöity yliopistofoorumia vastaava bakkanaali. Kyseisissä foorumeissa, jotka siis kattavat koko yliopiston, voisi olla hyvä paikka hallopedi-paneeleille, joiden tarkoituksena on siis järjestäytyä keskustelemaan eri yksiköiden välisistä ja sisäisistä hallinnollisista asioista, toiminnasta, tulevaisuudennäkymistä, huolista murheista ja turhista toiveista ainakin pari kertaa vuodessa. Näin pyritään jakamaan tietoa myös yli yksiköiden sekä vaihtamaan kokemuksia sekä vinkkejä asioiden hoidosta eri yksiköissä. Tarkoitus siis on, että yliopiston yksiköt oppivat opiskelijoiden tasolla kommunikoimaan julkisesti keskenään. Nämä paneelit ovat tietty siis oiva tilaisuus myös kenen tahansa kuulla koko yliopiston asioista sekä samalla jututtaa hallopedeja. Ensimmäinen opiskelijafoorumi on 1.2.2011.

Päätettiin myös, että jahka erinäiset asiat, kuten tutkinto-ohjelma työryhmän järjestäytyminen ja schoolin sisäinen opiskelijoiden järjestäytyminen saadaan järkevään ja jotakuinkin selkeään kuosiin, niin järjestetään yksi suurempi tiedotustilaisuus kaikesta. Tämän tiedotustilaisuuden jälkeen on suuret koko yksikön kattavat juhlat, jonne pyydetään kaikki kynnelle kykenevät opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet. Tällaisia tiedotustilaisuuksia ja tutustumisjuhlia aletaan järjestää joka syksy.

Ainejärjestöjen on nyt järjestettävä asiansa kuntoon huomioon ottaen nämä edellä mainitut suunnitelmat ja kytkeydyttävä tähän tulevaan elimeen. Tämä helpottaa kaikkien toimintaa uudessa yksikössä ja muodostaa lopulta kaikkia palvelevan kulttuurin, joka voi jatkua perintenä jahka tästä porukasta aika iloisesti jättää.

Johtokunnan kokous 12.1

Tällä kertaa johtokunnan kokous otti jo rutiininomaisempia uomiaan siinä, että suuri osa käsiteltävistä asioista vastasi edesmenneen tiedekuntaneuvoston arkea. Tai vaikka monet asiat liittyivät uuteen johtokuntaa sekä uusiin tieteenalayksilöihin, oli rutiini hyvinkin tiedekuntaneuvostosta tuttua.

Käsiteltävien asioiden massasta kiinnostaviksi nousivat muutamat asiat. Ensimmäinen on se, että vaikka hallinto on tästä lähtien kaksiportainen, tarvitaan edelleen niihin perinteisiin tehtäviin ihmisä, jotka on aina ennenkin jouduttu suorittamaan. Tästä lähtien siis esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmää vastaavat tehtävät hoitaa tutkinto-ohjelmatoimikunta. Näitä erilaisia toimikuntia on yksikölle määrätty neljä erilaista ja niiden tehtävä on valmistella johtokunnan päätöksentekoa. Toimikunnat ovat: tutkinto-ohjelmatoimikunta, opiskelijavalintatoimikunta, jatkokoulutustoimikunta ja dosenttitoimikunta. Tutkinto-ohjelmatoimikuntaan otetaan kaksi opiskelijajäsentä ja näiden kohdalla on viljailtu, että nämä opiskelijajäsenet olisivat hyvä olla kokeneita opiskelijaedustajia ja/tai tämän hetkisen johtokunnan jäseniä. Tämän vuoksi näistä paikoista tuskin tulee julkista hakua.

Toinen tärkeämpi asia oli esitykset jäseniksi opetus- ja tiedeneuvostoon. Nämä molemmat neuvostot yliopistolain mukaan ohjaavat ja seuraavat rehtorin tukena yliopiston strategian toteuttamista. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä tiedeneuvostoon ehdotettiin ehdotettiin kahta jäsentä, Leila Haaparantaa ja Pertti Alasuutaria. Tämän lisäksi sinne tarvittaisiin yksi jatko-opiskelijajäsen mutta tätä edustajaa jatko-opiskelijat pohtivat itse. Opetusneuvostoon taasen ehdotettiin Pirkko Niemistä ja Markku Hyrkkästä.

Mitä tähän uuteen Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön tulee, on sen varajohtajaksi valittu Kirsi Juhila, jonka sijaisuutta hoitaa 31.7.2011 saakka Tarja Pösö. Yksikön englanninkieliseksi nimeksi tuli School of Humanities and Social Sciences ja viralliseksi lyhenteeksi YKY.

Johtokunnan kokous 15.12

Johtokunta kokousti toisen kerran 15.12, tällä kertaa juuri valitun yksikön johtajan Risto Kuneliuksen vetämänä. Kokouksessa mm. valittiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi naistutkimuksen professori Päivi Korvajärvi ja tehtiin esitys yliopiston hallitukselle yksikön varajohtajaksi. Varajohtajaksi päätettiin esittää nykyistä humanistisen tiedekunnan dekaania Christian Krötzliä. Tämä tehtiin siitä huolimatta, että kaikkien yhdeksän yksikön johtajiksi valittiin miehiä. Varajohtajaksi oltiin kysytty filosofian professori Leila Haaparantaa, mutta hän oli tehtävästä kieltäytynyt. Varajohtaja haluttiin valita humanistisesta tiedekunnasta, sillä johtaja valittiin yhteiskuntatieteellisestä. Ketään muita ei tehtävään esitetty.

Johtokunta päätti myös esittää yksikön viralliseksi nimeksi "Yhteiskunta- ja humanististen tieteiden yksikkö", lyhentää YH ja englanniksi "School of Humanities and Social Sciences", lyhenteenä alustavasti SHSS. Nimi syntyi kompromissiratkaisuna ottaen huomioon yliopiston strategian ja esillä olleet identiteettikysymykset. Yhteiskuntatieteilijät myöntyivät ottamaan mukaan humanistiset tieteet ja humanistit myöntyivät laittamaan nimeen ensimmäiseksi yhteiskuntatieteet. Loppujen lopuksi kaikki olivat tyytyväisiä ratkaisuun, joka syntyi suhteellisen kivuttomasti.

Vaikka paljon olimme keränneet argumentteja ulkopuolisten jäsenten suuremman lukumäärän puolesta, ei meidän pitänyt hirveästi taivutella henkilökuntaa oman kantamme taakse. Suurin osa oli miettinyt asiaa uudemman kerran ja siten päätettiinkin tavoitella kolmea ulkopuolista jäsentä. Heille täytyy valita myös varajäsenet, joten vähintään kuusi tehtävään halukasta on löydettävä. Johtokunta esittää hallitukselle, että ulkopuoliset jäsenet valittaisiin 1.8.2011 mennessä. Uusia nimiä ei tullut esille, mutta potentiaaliseksi jäseneksi kaavailtu Ilkka Herlin on kieltäytynyt tehtävästä.

Seuraavan kerran johtokunta kokoustaa 12.1 ja silloin käsitellään mm. toimikuntien (esim. opetusohjelmatyöryhmän) asettamista ja johtoryhmän muodostamista. Lisäksi jatketaan hieman kesken jäänyttä keskustelua siitä, voisiko johtokunnan varajäsenillä olla kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.