torstai 5. toukokuuta 2011

Johtokunnan kokous 6.4

Terve, ykyläiset!


Tässäpä kuulumisia 6.4 pidetystä johtokunnan kokouksesta:

Vuosisuunnitelma:
Kokouksessa hyväksyttiin YKYn vuosisuunnitelma kuluvalle vuodelle. Muutoksia esitykseen ei juurikaan tullut, ja johtokunta valtuutti johtajan tekemään asiakirjaan tekniset muutokset.

Henkilöstosuunnitelma:
Johtokunta hyväksyi yksikön henkilöstosuunnitelman vuodelle 2011 siihen viime kokouksen keskustelujen perusteella tehdyin lisäyksin ja korjauksin. Suunitelman pohjalla on tämänhetkinen henkilökuntatilanne, ja suunnitelmassa kartoitetaan tehtävätilannetta ja mahdollisia täyttötarpeita oppiainekohtaisesti. Yliopistolla on edelleen voimassa työsuhteentäyttökielto, joten jokaisen avoinna olevan tehtävän täyttöön on pyydettävä rehtorilta lupa.

Asiakohdassa keskusteltiin myös tehtävänimikkeistä (yliassistentit, yliopistolehtorit, yliopisto-opettajat, tutkijatohtorit jne.) ja siitä, tullaanko nimikkeitä tulevaisuudessa vaihtamaan toisiin. Keskustelun henki vaikutti olevan se, että mitään äärimmäisen linjaavia tavoitteita esimerkiksi tehtävänimikkeiden vaihtamisesta ei voida tehdä, sillä päätösten on oltava linjassa yksikön taloudellisen tilanteen kanssa (nimikkeen muuttaminen kun vaikuttaa myös palkkaukseen). Ajatuksena oli myös, että yksikössä uran rakentaminen on voitava olla mahdollista. Tämä taas ei ehkä toteudu ehkä toivottavalla tavalla, jos vakihenkilökunta koostuu pelkästään professoreista ja lehtoreista, siksi nimikkeiden kohdalla on käytettävä harkintaa.

Se, mitä hyväksytyssä henkilöstosuunnitelmassa ei vielä lue, on tehtävien sisällöt ja temaattiset painotukset. Ideana kun on, että kullekin tehtävälle on oltava jokin tarve, johon se vastaa – oli kyse sitten professuurista tai amanuenssin tehtävästä. Näihin tehtävien sisältöihin palataan varmasti tarkemmin sitten, kun tutkinto-ohjelmia rakennetaan ja aina, kun avoinna olevaa tehtävää ollaan täyttämässä.

Budjetti:
Kokouksessa hyväksyttiin yksikön budjetti, joka on hieman alijäämäinen. Alijäämän syitä ja sen jakautumista oppiaineiden ja entisten laitosten kesken joudutaan varmasti tutkailemaan, mutta tilanne ei ole mitenkään erityisen hälyttävä.

Tutkinto-ohjelmat:
Johtokunta hyväksyi tutkinto-ohjelmatoimikunnan sille tekemän esityksen yksikön tutkinto-ohjelmiksi lukuvuonna 2012–2013. Johtokunta päätyi siis esittämään tutkinto-ohjelmiksi seuraavia:

1. Sosiaalitieteet (sosiologia, sosiaalipsykolgia, sosiaalipolitiikka, sosiaaliantropologia, naistutkimus ja etnomusikologia; vuosittainen aloituspaikkamäärä 92–100)
2. Historia (sisäänotto 36, erillisvalinnalla 2–6)
3. Filosofia (sisäänotto 12, erillisvalinnalla 0–5)
4. Sosiaalityö (Porin sosiaalityön koulutus integroidaan tähän; sisäänotto Tampereella 50, Porissa 17)
5. Psykologia (sisäänotto 26, joista erillisvalinnalla 2)
6. Logopedia (ei sisäänottoa vuonna 2012)

Yliopiston opetusneuvosto käsittelee tutkinto-ohjelma-asiaa kokouksessaan 18.4. ja tekee rehtorille esityksen ohjelmista. rehtori päättää tutkinto-ohjelmista 20.4. Yksikkömme johtokunta kokoontuu samana päivänä ja pääsee toivottavasti keskustelemaan päätetystä tutkinto-ohjelma-asiasta silloin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti