torstai 5. toukokuuta 2011

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous 30.3

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksen muistio:


i) Tutkinto-ohjelmia suunnitteleviin ryhmiin tulee opiskelijaedustus ja tämä tulee järjestää yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa tullaan ottamaan yhteyttä kaikkiin siihen liittyviin järjestöihin. Tutkinto-ohjelmatyöryhmien jäsenistä pitäisi olla esitykset seuraavaan kokoukseen (4.5.) mennessä ja henkilökuntajäsenten suhteen pohjana toiminee nykyinen opsu-ryhmäjärjestely, joten kopo-vastaavat yms obs!
ii) Koko YKY:n laajuinen laadunvarmistusjärjestelmä luodaan lokakuun loppuun mennessä. Seuraava auditointikierros on marraskuussa, paperilla hyvältä näyttämisen lisäksi ilmassa oli henkeä oikeasti toimivan järjestelmän luomisesta. Valmistelu aloitetaan tutkinto-ohjelmapäätösten jälkeen ja opiskelijaedustuksen näkymiseen myös tässä tulee kiinnittää huomiota.


Suurin osa kokouksesta keskittyi viimeistelemään esitystä tutkinto-ohjelmiksi vuodesta 2012 eteenpäin. Suurinta huomiota kiinnitettiin valintaoppaisiin tulevien tutkinto-ohjelmakuvausten viilaamiseen sekä ohjelmien hyväksyttäväksi esittämiseen liittyvien argumenttien, kuten perustelujen koulutustarpeille, vertailuun. Entisten pääaineiden välillä oli eroja erityisesti yksityiskohtaisuudessa sekä siinä, minkä alaotsikon alle missäkin oli ajateltu sijoittaa esimerkiksi työelämään sijoittumista koskevia tietoja. Käytännössä tekstien yhtenäistämiselle luotiin vielä suuntaviivoja ja nostettiin esiin eri tieteissä luotuja hyviä sanamuotoja. Tutkinto-ohjelmakuvaukset kirjataan opsi-järjestelmään 11.4., jonka jälkeen niihin voinee tehdä vielä teknisiä muutoksia. Kunelius oli pitkin prosessia tekemiinsä välitiedusteluihin pohjaten varsin vakuuttunut esitysten läpimenosta suunnitelluissa muodoissa.

Pelkistä maisteriohjelmista Työn maisteri -nimistä valmistellaan vielä siten, että se alkaisi vuonna 2013. Englanninkielisistä Comparative Social Policy and Welfare sisällytetään tutkinto-ohjelmaesitykseen, vaikka kaikista yksityiskohdista ei ole vielä selkeyttä. Ohjelmaan ollaan sisällyttämässä myös sosiologiaa ja sille haetaan Erasmus Mundus -rahoitusta. Master's Degree Program in Peace and Conflict Research (työnimi):n valmistelu tuntuu vielä kärsivän hieman poikkiyksiköllisyydestään. Englanninkielisen opetuksen lisäämisestä tullaan jatkossa palkitsemaan - todennäköisimmin rahalla - ja ideaalimaailmassa kaikista tieteistä voisi opiskella perusasioita jokseenkin laajasti myös englanniksi edes yhden opetusryhmän verran. Ajatuksena olisi kehittää tänne saapuville vaihtareille todellista kurssitarjontaa nykyisen 'suomalainen tapa tehdä tätä ja tätä' -meiningin sijaan.
Myös oppiaineiden rajat ylittävien temaattisten kurssien järjestämiseen pyritään rohkaisemaan.

Ensi lukuvuoden yhteisistä opinnoista käydään vielä neuvotteluja entisestä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta lähteneiden laitosten kanssa, pohjana pyritään käyttämään aiempien vuosien mallia ainakin ko. tiedekunnassa olleiden aineiden suhteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti