lauantai 29. lokakuuta 2011


Kaikki KYKYläiset ovat lämpimästi tervetulleita suureen rakkauden juhlaan, Tommy Tabermann-runonlausuntabileisiin 8.11 klo 19. Järjestäjänä Patina ry.
Lisää kuvateksti

Johtokunnan kokous 26.10

Hei,

Johtokunta kokousti jälleen keskiviikkona ja tällä kertaa ei käsitelty   yhtä painavia asioita kuin viime kerralla. Kokouksessa tehtiin mm.   esitykset rehtorille psykologian professuurin (työ- ja   organisaatiopsykologia) ja historian professuurin (Suomen historia)   tehtävien täyttämisestä, myönnettiin väittelylupia ja tehtiin esitys   Taprin tutkija-tehtävien täyttämisestä. Tärkeimmät pointit ohessa:

1) Ilmoitusasiat
2) Tohtorikoulutuksen järjestäminen ja hyvät käytännöt

1)
- Opiskelijat voivat saada opintopisteitä ainejärjestö-, valiokunta-,   edustajisto- ja hallopedikausista ensi syksystä lähtien. Pisteitä voi   saada yhteensä 10.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut palautetta Tampereen   yliopistolle. Kritiikkiä yliopisto sai mm. heikosta   tutkintototeumasta, eli tutkintoja ei synny tarpeeksi   tavoitteellisessa ajassa ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden   vähyydestä. OKM myös katsoo, että tutkimuksen puolella yliopisto ei   ole mahdollisuuksiinsa nähden hyvin edustettuna kansainvälisten   julkaisujen kärjessä. Palautteen voi lukea täältä:   http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/yliopistojen_tulossopimukset/Palautteet_syksy_2011/TaY.pdf

2) Muutosstrategia vaikuttaa myös tohtorikoulutuksen järjestämiseen ja   uudet tohtoritutkinto-ohjelmat aloittavat ensi syksynä.   Tohtorikoulutus tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu   yksiköiden tohtoriohjelmista. Tutkijakoulun johtokuntana toimii   yliopiston tiedeneuvosto ja sen puheenjohtajana toimii tutkimuksesta   vastaava vararehtori, tällä hetkellä Pertti Haapala. Tiedeneuvosto on   tänä syksynä valmistellut yksiköille ohjeistusta koulutuksen   järjestämiseen otsikolla "Tampereen yliopiston tohtorikoulutus ja   hyvät käytännöt" ja pyytänyt yksiköiden johtokunnilta kommentteja.   YKYn johtokunta nosti paperista esiin tiivistettynä mm. seuraavaa:

-Suositukset ovat jossain määrin epäselviä määritellessään   tutkijakoulun, tiedeneuvoston, tieteenalayksiköiden ja   tohtoriohjelmien suhteita jatkokoulutuksen järjestämisessä. Tutkinto-   ja johtosääntöä tulisi selkiyttää, ettei epäselvyyttä synny. Tällä   hetkellä yksiköiden johtokunnilla on laaja toimivalta   jatkokoulutuskysymyksissä ja yksikkö päättää tohtori-ohjelman   sisällöstä, mutta esimerkiksi rehtori päättää tohtori-ohjelmista ja   niiden tutkintovaatimuksista. Kun tutkintovaatimukset ovat osa   sisältöä, syntyy määrittelyssä sisäinen ristiriita.

- Suositusten voimaantulo vuoden alusta on liian nopea, sillä   yksiköille ja opiskelijoille ei jää aikaa luontevaan siirtymään. YKYn   johtokunta ehdottaisi voimaatuloksi 1.8.2012.

- Ennen kuin yksiköt muuttavat säädöksiään esitysten mukaiseksi, on   selvitettävä esitysten lainmukaisuus. Voimaansaattamisen tulee   tapahtua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, kohtuullisessa   siirtymäajassa ja esimerkiksi opiskelijoille on tiedotettava hyvissä   ajoin väitöskirjojen arvosteluasteikon muuttumisesta.

- Opiskelijavalinta ja opintojen rahoittamispäätökset on tärkeä pitää   erillään.

- Opiskelijavalinnassa on syytä varautua perusteiden selvään   esittämiseen. Vaikka perusteet eivät ole julkisia, on yksittäisten   opiskelijoiden saatava omaa valintaansa koskevat perustelut selkeästi   tietoonsa.

- Opiskeluajan rajaaminen viiteen vuoteen on voimakas linjaus, kun   nykyisten tutkijakoululaisten valmistumisen keskiarvo tulee pitkään   (tai aina) olemaan yli viisi vuotta. Asiaan liittyen johtokunta oli   kommentoinut jo edellisessä kokouksessaan, että on selvittävä, onko   lainmukaista ryhtyä myöntämään tai muuttamaan jo annettuja   jatko-opinto-oikeuksia määräaikaisiksi.


Muista seuraava KYKY-kokous 28.10 klo 16!

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Johtokunnan kokous 5.10

Tervehdys,

Yksikkömme johtokunta kokousti jälleen viime viikolla. Kokouksessa nuijittiin taas dosenttihakemuksia,  väitöskirjoja, väittelylupia sun muuta peruskauraa, mutta ohessa huomioita melko tärkeistä asioista, joita kokouksessa myös käsiteltiin:

1) Yksikön vuosisuunnitelma vuodelle 2012
2) Yksikön budjetista vuodelle 2012
3) Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012-2013
4) hyödyllisiä linkkejä

1) Kokouksessa käsiteltiin yksikön vuosisuunnitelma tulevalle vuodelle 2012.
Vuosisuunnitelma on/oli n. 20-sivuinen läystäke, jossa sisällysluettelon mukaan määritellään tulevalle vuodelle mm. strategista kehystä (yksikön tehtävä, suunta, toiminnan uhat, riskit, menestystekijät), tavoitteet ja toimenpiteet ja yksikön voimavarat. Silmämääräisesti vuosisuunnitelma sisälsi tutusti ympäripyöreitä korulauseita ja sisällöllisesti tyhjiä julkilausumia (ainakin allekirjoittaneen mielestä). Vuosisuunnitelmassa ja sen käsittelyssä korostui kuitenkin muutamia teemoja.

Vusussa selkeästi tehtiin linjausta siitä, kuinka yksikön toiminnassa tutkimuksen roolia ja tasoa tullaan vahvistamaan ja siihen tullaan panostamaan, joka näkyy esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen suhteen tiivistämisessä. Selkeästi tavoitteena on se, että yksikössä tehtävä tutkimus tulee kulkemaan enemmän käsi kädessä opetuksen kanssa. Tätä kuitenkin ainakin hallopedit kommentoivat, että yhdistämisen täytyy tapahtua hallitusti ja suunnitelmallisesti, sillä kokemukset nykyisestä opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisestä eivät ole pelkästään ruusuisia. Myös tutkimuksen suuntaaminen temaattiseen suuntaan tieteenaloja yhdistävästi oli esillä.

Tärkeämpää kuin yksittäiset sisältökokonaisuudet vusussa oli keskustelu siitä, millaisena nähtiin vusun merkityksellisyys yksikön käytäntöjen kannalta. Tällä tarkoitan sitä, että kokonaisuudessaan vusussa maalailtiin hienoa ajatusta siitä, miten yksikön toimintaa tullaan kehittämään (esim. opetus, opintojen ohjaus), mutta se miten vuosisuunnitelma toteutuu käytännössä, ei ole aivan yksinkertaista. Vusun tavoitteita kuitenkaan ei toteuta vain johtokunta ja johtaja, vaan ruohonjuuritason toimijat (kuten OPSU-ryhmät), muut johtokunnan alaiset työryhmät, ja muut lukuisat toimijat. Olennaisena nähtiin se, että vusu pitäisi selkeyttää toimintaa ohjaavaksi paperiksi myös toiminnan konkreettisille suunnittelijoille. Tähän ylhäältä päin suuntautuvaan toiminnanohjaukseen liittyy yksi merkittävä ristiriita: vusu määrittelee hienoja tavoitteita, mutta todellisuus on jatkuvaa tasapainottelua resurssien kanssa. Pelkästään OPSU-ryhmissä on selkeästi noussut hallitsevaksi teemaksi resurssit ja niiden vähyys, joten vusun tavoitteiden toteuttaminen esim. opetuksen korkeatasoisuudesta tyssää aina taloudellisiin reunaehtoihin.

Lyhykäisyydessään, käsitelty vusu oli ihan hyvä suunnitelma, mutta kysymys silti kuuluu: kumpi tulee ensin: muna vai kana, vuosisuunnitelma vai sen toteutumisen mahdollisuudet käytännössä.

Alustava vuosisuunnitelma (ennen johtokunnan käsittelyä) löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/yky/palvelut/index/TTS_2012_29092011.pdf

2) Yksikön budjetista vuodelle 2012

Vuosisuunnitelman käsittelyyn liittyi kiinteästi budjetin alustava käsittely. Fakta on se, että yksikön talous on miinuksen puolella. Budjettia käytiin läpi, ja johtajalta saatu kommentti budjetin alijäämäisyyteen oli, että kaikesta siitä, mistä on voitu nipistää on jo melkolailla nipistetty -paitsi henkilöstökulut. Jos ymmärsin oikein, niin johtaja oli sitä mieltä, että kyse ei ole pelkästään liiallisista menoista, vaan yksikölle budjetoitu perusrahoitus ei yksinkertaisesti ole riittävä. Mielenkiintoista on kuulla, miten rehtori Holli suhtautuu tähän...

3) Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 12-13

Kokouksessa käsiteltiin valintaperusteet uusiin, syksyllä 2012 aloittaviin tutkinto-ohjelmiin. Suurin piirtein valintaperusteet pysyvät suht samoina. Uutta ja erilaista on kuitenkin paperivalinnan ottaminen osaksi historian ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmia. Historiassa paperivalinnalla tullaan ottamaan 12 36 opiskelijasta, ja sosiaalitieteissäkin 1/3. Sosiaalitieteistä poistuu kirjallisuusosuus, ja tilalle tulee artikkelikokoelma, joka julistetaan keväällä 2012. Ainakin sosiaalitieteissä paperivalinta on ensi vuonna kokeilu, ja sen jatkamisesta päätetään sen toimivuuden perusteella.

Lisäksi, sosiaalityössä ja psykologiassa vaihtuu pääsykoekirjallisuus.

4) Hyödyllisiä linkkejä

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa http://www.uta.fi/yky/palvelut/johtokunta/poytakirjat.html


Muut asiat kohdassa otettiin esille OKM:n lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU), joka toimii hallituksen toimeenpanosuunnitelmana. Luonnos löytyy osoitteestahttp://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/KESUluonnos_13092011.pdf . Yliopisto on valmistellut lausunnon tästä suunnitelmasta.


Tässä pitkästi ja puuduttavasti asiaa, allekirjoittaneen omia näkemyksiä saa oikoa :D

hallopedien puolesta,

Lotta

KYKY-kokous 3.10

Paikalla olivat sekä hallopedit, että edustajia ainejärjestöistä Interaktio, Patina, Sos, Aatos ja Cortex. Poissa NaMi, Utopia ja Nurina.

KYKY tulee kokoontumaan tulevaisuudessa säännöllisesti kerran kuussa. Seuraava KYKYn kokoontuminen on maanantaina 24.10.2011 klo 16.00. Tila ilmoitetaan vielä myöhemmin.

1) Tiedotus
2) Toiminta
3) Tehtävät
4) Muuta

1) Tiedotus:

- lähdetään muuttamaan olemassa olevaa YK-listaa KYKY-listaksi. Käytännössä tällä hetkellä ajatus on työn alla, mutta se on myös kohdannut pieniä probleemeja. Katsomme kuinka tehtävään vihityt Johanna ja Janne siitä suoriutuvat. Tulevaisuudessa listaa käytetään kokouksista tiedottamiseen ja pöytäkirjojen levittämiseen. Pöytäkirjat tulevat KYKYn sivuille ja listalle riittää, kun laittaa vain linkin sinne. Lähetettävään sähköpostiin pitää laittaa aina tuniste, josta käy ilmi, mitä tai keitä se koskee, esim [kopo], [bile].

- KYKYn sivut ovat tällä hetkellä ositteessa http://kyky-opiskelijaedustus.blogspot.com/ mutta sekä sen nimi, että sisältö ovat työn alla. Älkää siis kiintykö vielä liikaa tuohon kyseiseen osoitteeseen.

- kopo-vastaavat ainejärjestöistä velvollisia osallistumaan KYKY-kokouksiin. Mukana voi olla muitakin tai joku voi tarvittaessa tuurata kopoa. Toisaalta aj-edustus myös asialistan mukaan, eli jos on esim. bileitä tulossa, niin bilevastaavat paikalle.

- kokousten asialistat lähetetään sähköpostilla aina ensin ainejärjestöjen hallituslaisille niin, että niihin voi vaikuttaa vielä ennen kokousta.

2) Toiminta:

- kootaan yhteen eri ainejärjestöillä olevat konseptit, joita koko yksikön opiskelijat voisivat hyödyntää tai joista he voisivat olla kiinnostuneita. Esim. platoninen painiseura, lukupiirit, sitsit, leffakerhot jne. Tehdään näistä lista ja sovitaan tiedotuksesta. Osa konsepteista on myös suoraan opintoihin liittyviä ja varsinkin näissä tapauksissa tiedotuksen parantamisella on suoria, konkreettisia vaikutuksia.

- pohditaan aina bileiden kohdalla, voisiko niitä järkätä kimpassa = vähemmän hommaa per järjestäjä.

3) Tehtävät:

- Ainejärjestöt saivat kaksi nakkia: a) keskustelkaa kokouksissa aiheesta KYKY ja ainejärjestöjen välinen yhteistyö, eli haluatteko olla mukana ollenkaan ja jos haluatte, niin millä kaikin tavoin. b) sopikaa sisäisesti tiedotuksesta niin, että kuinka teidän kesken ja teiltä eteenpäin opiskelijoille tieto kulke kaikesta.

- järjestetään iltainen aivoriihi ainejärjestöjen hallituksille, Tuukka (Patina) ja Hanna (Interaktio) hoitavat valmistelut.

4) Muuta:

- korjatkaa kirjurin tekemät erheet. Keskustelkaa asioista rakentavasti listalla.

- kikkelis kokkelis vaan, tää on mun luonto.

Olli Herranen