lauantai 29. lokakuuta 2011

Johtokunnan kokous 26.10

Hei,

Johtokunta kokousti jälleen keskiviikkona ja tällä kertaa ei käsitelty   yhtä painavia asioita kuin viime kerralla. Kokouksessa tehtiin mm.   esitykset rehtorille psykologian professuurin (työ- ja   organisaatiopsykologia) ja historian professuurin (Suomen historia)   tehtävien täyttämisestä, myönnettiin väittelylupia ja tehtiin esitys   Taprin tutkija-tehtävien täyttämisestä. Tärkeimmät pointit ohessa:

1) Ilmoitusasiat
2) Tohtorikoulutuksen järjestäminen ja hyvät käytännöt

1)
- Opiskelijat voivat saada opintopisteitä ainejärjestö-, valiokunta-,   edustajisto- ja hallopedikausista ensi syksystä lähtien. Pisteitä voi   saada yhteensä 10.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut palautetta Tampereen   yliopistolle. Kritiikkiä yliopisto sai mm. heikosta   tutkintototeumasta, eli tutkintoja ei synny tarpeeksi   tavoitteellisessa ajassa ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden   vähyydestä. OKM myös katsoo, että tutkimuksen puolella yliopisto ei   ole mahdollisuuksiinsa nähden hyvin edustettuna kansainvälisten   julkaisujen kärjessä. Palautteen voi lukea täältä:   http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/yliopistojen_tulossopimukset/Palautteet_syksy_2011/TaY.pdf

2) Muutosstrategia vaikuttaa myös tohtorikoulutuksen järjestämiseen ja   uudet tohtoritutkinto-ohjelmat aloittavat ensi syksynä.   Tohtorikoulutus tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu   yksiköiden tohtoriohjelmista. Tutkijakoulun johtokuntana toimii   yliopiston tiedeneuvosto ja sen puheenjohtajana toimii tutkimuksesta   vastaava vararehtori, tällä hetkellä Pertti Haapala. Tiedeneuvosto on   tänä syksynä valmistellut yksiköille ohjeistusta koulutuksen   järjestämiseen otsikolla "Tampereen yliopiston tohtorikoulutus ja   hyvät käytännöt" ja pyytänyt yksiköiden johtokunnilta kommentteja.   YKYn johtokunta nosti paperista esiin tiivistettynä mm. seuraavaa:

-Suositukset ovat jossain määrin epäselviä määritellessään   tutkijakoulun, tiedeneuvoston, tieteenalayksiköiden ja   tohtoriohjelmien suhteita jatkokoulutuksen järjestämisessä. Tutkinto-   ja johtosääntöä tulisi selkiyttää, ettei epäselvyyttä synny. Tällä   hetkellä yksiköiden johtokunnilla on laaja toimivalta   jatkokoulutuskysymyksissä ja yksikkö päättää tohtori-ohjelman   sisällöstä, mutta esimerkiksi rehtori päättää tohtori-ohjelmista ja   niiden tutkintovaatimuksista. Kun tutkintovaatimukset ovat osa   sisältöä, syntyy määrittelyssä sisäinen ristiriita.

- Suositusten voimaantulo vuoden alusta on liian nopea, sillä   yksiköille ja opiskelijoille ei jää aikaa luontevaan siirtymään. YKYn   johtokunta ehdottaisi voimaatuloksi 1.8.2012.

- Ennen kuin yksiköt muuttavat säädöksiään esitysten mukaiseksi, on   selvitettävä esitysten lainmukaisuus. Voimaansaattamisen tulee   tapahtua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, kohtuullisessa   siirtymäajassa ja esimerkiksi opiskelijoille on tiedotettava hyvissä   ajoin väitöskirjojen arvosteluasteikon muuttumisesta.

- Opiskelijavalinta ja opintojen rahoittamispäätökset on tärkeä pitää   erillään.

- Opiskelijavalinnassa on syytä varautua perusteiden selvään   esittämiseen. Vaikka perusteet eivät ole julkisia, on yksittäisten   opiskelijoiden saatava omaa valintaansa koskevat perustelut selkeästi   tietoonsa.

- Opiskeluajan rajaaminen viiteen vuoteen on voimakas linjaus, kun   nykyisten tutkijakoululaisten valmistumisen keskiarvo tulee pitkään   (tai aina) olemaan yli viisi vuotta. Asiaan liittyen johtokunta oli   kommentoinut jo edellisessä kokouksessaan, että on selvittävä, onko   lainmukaista ryhtyä myöntämään tai muuttamaan jo annettuja   jatko-opinto-oikeuksia määräaikaisiksi.


Muista seuraava KYKY-kokous 28.10 klo 16!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti