maanantai 28. marraskuuta 2011

Johtokunnan kokous 16.11

Tervist,

Keskiviikkona 16.11.2011 oli YKYn johtokunnan kokous. Merkittävinä asioina oli:

1) sosiologian professorin tehtävän kärkihakijoiden haastattelut

2) kandidaatin ja maisterin tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosina 2012-2015

3) muut asiat

- - -

1) Sosiologian vakituinen professuuri vapautui, kun MAtti Alestalo jäi hiljattain eläkkeelle. Haku paikan täyttämiseksi alkoi keväällä ja nyt olemme siirtyneet vaiheeseen, jossa ulkopuoliset asiantuntijat ovat poimineet 17 hakijan joukosta tehtävän kannalta kolme parasta.

Nämä kolme ovat Ilkka Arminen, Turo-Kimmo Lehtonen ja Markku Lonkila. Kyseiset hakijat olivat tänään johtokunnan ja tehtäväntäyttötoimikunnan haastateltavana.

Hakijat pitivät kukin kiinnostavat esitelmät, eikä ollut epäselvää etteikö kaikki hakijat täyttäsi professorin tehtävän muodollisia vaatimuksia. Enemmän johtokunnan keskuudessa syntyi keskustelua siitä, mitä ominaisuuksia yksikkö haluaa nyt ostaa ja samalla määritellä tulevaisuuttaan tässä merkittävässä asiassa hyvin pitkällä aikavälillä eteenpäin.

Itselleni jäi lopulta se vaikutelma, ettei mitään lopullista päätöstä ihan oikeasti ole vielä tehty, vaan johtokunnassa käytiin aidosti merkityksellinen keskustelu. Eli vaikka asiantuntijalausunnoista 2/3 puolsi yhtä hakijoista melko varauksettomasti, varasi yksikkö itselleen oikeuden tässä tulevaisuuteen vaikuttavassa päätöksessä vapauden käyttää myös omaa harkintaa.

Tehtäväntäyttötoimikunta ilmoittaa päätöksestään jahka sellainen tehdään. Veikkaan, että viimeistään seuraavassa johtokunnan kokouksessa saamme tietää valinnasta.

2) Kieliopinnot muuttuvat. Hyväksytyn esityksen mukaan tutkintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot tulevat pitämään sisällään lukuvuosina 2012-2015 15op - ruotsin kieltä 4op, suomen kielen kirjallista ja suullista viestintää yhteensä 5op sekä vieraan kielen opintoja 4op. Lisäksi pakollisiin kieliopintoihin kuuluuu valinnainen opisntojakso 2op, joka voisi olla aiemmin valitun vieraan kielen tai ruotsin kielen syventävä opintojakso, tai jonkun muun vieraan kielen opintojakso. Kielten opintojen tulee olla vähintään taitotasolla B1.

Tässä kohtaa keskusteltiin mahdollisuudesta täyttää tuo 2op latinan jatkokurssilla, joka on siis vertailukelvoton luonteensa vuoksi taitotasomääritelmille. Tämä jäi auki, mutta uskon että se tulee olemaan mahdollista.

Merkittävintä tässä ehkä on opiskelijoiden kannalta tuo ruotsin opintojen yhden pisteen lisäys. 3op --> 4op. Tätä on perusteltu oiskelijoiden ruotsin kielen varsin heterogeenisellä lähtötasolla ja lakisääteisellä virkamiesruotsin taitotasolla, jota 3op ei aivan kohtaa.

Yhteiskuntatieteiden sekä psykologian aloilla kieliopintojen määrä pysyy ennallaan, mutta humanistisilla aloilla se laskee yhden pinnan.

3) Muuten kokous oli varsin peruskauraa. Yksi kiinnostavaksi puheenaiheeksi noussut asia on dosentiuksi pätevöityminen, josta käytiin tällä kertaa parinkin tapauksen kohdalla kiinnostavaa keskustelua. Dosentuurin rimaa halutaan nostaa ja rimaa tiukentaa samalla, kun tutkijat haluavat pätevöityä yhä nuorempana ja nopeammin.

Myös jälleen oli pöydällä ongelamallinen väitöskirja, joka oli ensimmäisellä tarkastuskierroksella saanut toiselta esitarkastajalta hylsyn. Asia korjattiin kuten ennenkin ja väikäri saatiin läpäistyä kolmannen esitarkastajan puoltavalla lausunnolla. Aiheesta on keskusteltu, eikä aivan kritiikittömään sävyyn, mutta tapaukset ovat hankalia. Ehkä yliopiston rakenteelliset muutokset voisivat parantaa tosiasiallisesti tutkijoiden ohjausta tulevaisuudessa siinä määrin, että näitä harmillisia tapauksia ei tulisi enää.

Hallopedien puolesta,

Olli Herranen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti