Yhteystiedot

Yksikön ajankohtaisista asioista ja opiskelijaedustamiseen liittyvistä uutisista tiedotetaan KYKY-sähköpostilistalla. Lista toimii myös KYKYn ainejärjestöjen keskinäisenä yhteydenpitovälineenä, jota voi käyttää esimerkiksi tapahtumien mainostamiseen. Kaikki kiinnostuneet voivat liittyä listalle. Lähetä osoitteeseen listserv@uta.fi viesti, jonka ensimmäisellä rivillä lukee SUBSCRIBE KYKY Etunimesi Sukunimesi.


Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:                          

Varsinainen jäsen: Danika Harju 
danika.harju@uta.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Pieta Hyvärinen
pieta.hyvarinen@uta.fi

Varsinainen jäsen: Joonas Riikonen

joonas.riikonen@uta.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Noora Mäkinen

noora.makinen@uta.fi
 

Varsinainen jäsen: Anni Heinälä
anni.heinala@uta.fi

Henkilökohtainen varajäsen: Tuulia Heikkilä

tuulia.heikkila@uta.fi

Yksikön ainejärjestöt:

Aatos, Filosofian opiskelijoiden ainejärjestö

Cortex, Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö

Interaktio, Sosiaalitieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Mutu, Musiikintutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö

Nurina, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen sivuaineopiskelijoiden ainejärjestö

Patina, Historian opiskelijoiden ainejärjestö

Reettorit, Logopedian opiskelijoiden ainejärjestö

Sos ry, Sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö

Utopia, Sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö (Porin yksikkö)

Vattu, Sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö