Yliopistouudistus

Yliopiston hallitus hyväksyi 15.2.2010 yliopistolle uuden strategian, joka kulkee nimellä Tampereen yliopiston muutos 2010-2015. Muutosstrategian tavoitteena on muuttaa yliopiston hallintorakenteet kevyemmiksi, laaja-alaistaa tutkintoja ja lisätä kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Tiedekunnat ja laitokset on lakkautettu ja perustettu 9 tieteenalayksikköä, 3 erillislaitosta (Kielikeskus, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Kirjasto) ja yliopistopalvelut on keskitetty. Tieteenalayksiköiden toiminnasta ja johtokunnan tehtävistä määrätään yliopiston johtosäännössä. Strategian voit kokonaisuudessaan lukea täältä ja strategian toimeenpanon aikataulun  täältä.

YKY:n johtokunta hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, toimenpiteet, arvot ja indikaattorit yksikön toiminnalle yliopiston strategiaa kunnioittaen.
 
Nykyiset tutkinto-ohjelmat ovat:
 • Filosofian tutkinto-ohjelma
 • Historian tutkinto-ohjelma
 • Logopedian tutkinto-ohjelma (ei sisäänottoa 2012/2013)
 • Psykologian tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma (sisältäen sosiologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian, sukupuolentutkimuksen ja musiikintutkimuksen)
 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Kaikki esitykset kattavat sekä kandi- että maisterivaiheen. Uudet tutkinto-ohjelmat käynnistyivät 2012.

Tämän lisäksi yksikössä toteutetaan tai suunnitellaan maisteriohjelmia:
 • Nuorisotyön maisteriohjelma
 • Hyvinvointipalvelujen maisteriohelma (Pori)
 • TyöelämäMaisteri-ohjelma
 • Rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelma (Tapri yhteistyössä oppiaineiden ja johtamiskorkeakoulun kanssa)
 • CoSoPo-maisteriohjelma (yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa)