sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Johtokunnan kokous 5.10

Tervehdys,

Yksikkömme johtokunta kokousti jälleen viime viikolla. Kokouksessa nuijittiin taas dosenttihakemuksia,  väitöskirjoja, väittelylupia sun muuta peruskauraa, mutta ohessa huomioita melko tärkeistä asioista, joita kokouksessa myös käsiteltiin:

1) Yksikön vuosisuunnitelma vuodelle 2012
2) Yksikön budjetista vuodelle 2012
3) Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012-2013
4) hyödyllisiä linkkejä

1) Kokouksessa käsiteltiin yksikön vuosisuunnitelma tulevalle vuodelle 2012.
Vuosisuunnitelma on/oli n. 20-sivuinen läystäke, jossa sisällysluettelon mukaan määritellään tulevalle vuodelle mm. strategista kehystä (yksikön tehtävä, suunta, toiminnan uhat, riskit, menestystekijät), tavoitteet ja toimenpiteet ja yksikön voimavarat. Silmämääräisesti vuosisuunnitelma sisälsi tutusti ympäripyöreitä korulauseita ja sisällöllisesti tyhjiä julkilausumia (ainakin allekirjoittaneen mielestä). Vuosisuunnitelmassa ja sen käsittelyssä korostui kuitenkin muutamia teemoja.

Vusussa selkeästi tehtiin linjausta siitä, kuinka yksikön toiminnassa tutkimuksen roolia ja tasoa tullaan vahvistamaan ja siihen tullaan panostamaan, joka näkyy esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen suhteen tiivistämisessä. Selkeästi tavoitteena on se, että yksikössä tehtävä tutkimus tulee kulkemaan enemmän käsi kädessä opetuksen kanssa. Tätä kuitenkin ainakin hallopedit kommentoivat, että yhdistämisen täytyy tapahtua hallitusti ja suunnitelmallisesti, sillä kokemukset nykyisestä opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisestä eivät ole pelkästään ruusuisia. Myös tutkimuksen suuntaaminen temaattiseen suuntaan tieteenaloja yhdistävästi oli esillä.

Tärkeämpää kuin yksittäiset sisältökokonaisuudet vusussa oli keskustelu siitä, millaisena nähtiin vusun merkityksellisyys yksikön käytäntöjen kannalta. Tällä tarkoitan sitä, että kokonaisuudessaan vusussa maalailtiin hienoa ajatusta siitä, miten yksikön toimintaa tullaan kehittämään (esim. opetus, opintojen ohjaus), mutta se miten vuosisuunnitelma toteutuu käytännössä, ei ole aivan yksinkertaista. Vusun tavoitteita kuitenkaan ei toteuta vain johtokunta ja johtaja, vaan ruohonjuuritason toimijat (kuten OPSU-ryhmät), muut johtokunnan alaiset työryhmät, ja muut lukuisat toimijat. Olennaisena nähtiin se, että vusu pitäisi selkeyttää toimintaa ohjaavaksi paperiksi myös toiminnan konkreettisille suunnittelijoille. Tähän ylhäältä päin suuntautuvaan toiminnanohjaukseen liittyy yksi merkittävä ristiriita: vusu määrittelee hienoja tavoitteita, mutta todellisuus on jatkuvaa tasapainottelua resurssien kanssa. Pelkästään OPSU-ryhmissä on selkeästi noussut hallitsevaksi teemaksi resurssit ja niiden vähyys, joten vusun tavoitteiden toteuttaminen esim. opetuksen korkeatasoisuudesta tyssää aina taloudellisiin reunaehtoihin.

Lyhykäisyydessään, käsitelty vusu oli ihan hyvä suunnitelma, mutta kysymys silti kuuluu: kumpi tulee ensin: muna vai kana, vuosisuunnitelma vai sen toteutumisen mahdollisuudet käytännössä.

Alustava vuosisuunnitelma (ennen johtokunnan käsittelyä) löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/yky/palvelut/index/TTS_2012_29092011.pdf

2) Yksikön budjetista vuodelle 2012

Vuosisuunnitelman käsittelyyn liittyi kiinteästi budjetin alustava käsittely. Fakta on se, että yksikön talous on miinuksen puolella. Budjettia käytiin läpi, ja johtajalta saatu kommentti budjetin alijäämäisyyteen oli, että kaikesta siitä, mistä on voitu nipistää on jo melkolailla nipistetty -paitsi henkilöstökulut. Jos ymmärsin oikein, niin johtaja oli sitä mieltä, että kyse ei ole pelkästään liiallisista menoista, vaan yksikölle budjetoitu perusrahoitus ei yksinkertaisesti ole riittävä. Mielenkiintoista on kuulla, miten rehtori Holli suhtautuu tähän...

3) Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 12-13

Kokouksessa käsiteltiin valintaperusteet uusiin, syksyllä 2012 aloittaviin tutkinto-ohjelmiin. Suurin piirtein valintaperusteet pysyvät suht samoina. Uutta ja erilaista on kuitenkin paperivalinnan ottaminen osaksi historian ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmia. Historiassa paperivalinnalla tullaan ottamaan 12 36 opiskelijasta, ja sosiaalitieteissäkin 1/3. Sosiaalitieteistä poistuu kirjallisuusosuus, ja tilalle tulee artikkelikokoelma, joka julistetaan keväällä 2012. Ainakin sosiaalitieteissä paperivalinta on ensi vuonna kokeilu, ja sen jatkamisesta päätetään sen toimivuuden perusteella.

Lisäksi, sosiaalityössä ja psykologiassa vaihtuu pääsykoekirjallisuus.

4) Hyödyllisiä linkkejä

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa http://www.uta.fi/yky/palvelut/johtokunta/poytakirjat.html


Muut asiat kohdassa otettiin esille OKM:n lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU), joka toimii hallituksen toimeenpanosuunnitelmana. Luonnos löytyy osoitteestahttp://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/KESUluonnos_13092011.pdf . Yliopisto on valmistellut lausunnon tästä suunnitelmasta.


Tässä pitkästi ja puuduttavasti asiaa, allekirjoittaneen omia näkemyksiä saa oikoa :D

hallopedien puolesta,

Lotta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti